Pravo međunarodno okurženje
Wednesday, March 09, 2016
Moja ćerka je ove godine prešla u Chartwell iz drugog školskog sistema.
Pomalo sam se plašila kako će izgledati prilagođavanje na novu sredinu i na novi jezik, ali je samo prilagođavanje prošlo bez ikakvih problema, pre svega zahvaljujući veoma ljubaznom i profesionalnom odnosu ljudi iz Chartwell-a.
Veoma sam zadovoljna jer je moje dete srećno i radosno i školu ne doživljava kao obavezu već kao priliku da usvaja nova znanja i veštine i da upoznaje nove drugove iz različitih zemalja.
Chartwell pruža izvrsne mogućnosti za napredovanje moje ćerke i iskreno mogu preporučiti ovu školu svima onima koji žele da školuju svoju decu u zaista međunarodnom okruženju uz primenu savremenih pedagoških metoda koje podstiču na samostalan rad i prihvatanje kritičkog pristupa činjenicama.

Majka učenice 5. razreda